Tytuł projektu: Kącik Zdrowia Mody i Urody czyli „Małe kobietki są piękne”
Realizowany przez: Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego w Gąskach
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  Beata Korczyńska
Odbiorcy projektu: Działania dotyczą  15 dziewczynek w wieku od 6 do 15 roku życia uczęszczające regularnie do świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach.
Opis działań: Projekt ma na celu wypracowanie u dziewczynek dobrych nawyków higienicznych oraz uczenie dziewczynek  zachowań prozdrowotnych poprzez zabawę. Będzie to możliwe poprzez prowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych na temat higieny osobistej  oraz prezentację różnorodnych form dbania o zdrowie.
Rezultaty: Efektem projektu jest  nabranie przez dziewczynki doświadczenia w zachowaniu higieny osobistej i dbaniu o zdrowie. W ramach projektu powstała toaletka oraz kącik zdrowia w pomieszczeniach świetlicy.
Budżet projektu: 2740,00
Dotacja: 3568,00
Edycja: I Edycja/ II Edycja
Ścieżka: Instytut Dr Ireny Eris, Fundacja Jesus Christ Security Oddział Sianów
 Realizacja projektu:  Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012