Tytuł projektu: „Ptasia Stołówka”
Realizowany przez: Ptasia Stołówka Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego w Gąskach
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  Beata Korczyńska
Odbiorcy projektu: Działania dotyczyły  mieszkańców wsi Gąski ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Opis działań: Celem projektu było uwrażliwienie  mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzież na dokarmianie ptaki zimą. Było to możliwe poprzez cykl zajęć praktycznych połączonych z edukacją przyrodniczą.
Rezultaty: Efektem projektu było zwiększenie wrażliwości mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzież na potrzeby ptaków zimą oraz pobudzenie zainteresowania  otaczającą przyrodą i jej ochroną , a także uzyskanie poczucia w mieszkańcach, że robią coś dobrego. Ponadto zorganizowany został konkurs plastyczny ?Jak pomagamy ptakom zimą?. Wychowankowie otrzymali nagrody. Zostały stworzone przez wychowanków karmniki dla ptaków oraz drzewo „Ptasia Stołówka”  z pojemnikami na karmę. Ptaki otrzymały odpowiednie pożywienie -  specjalistyczną karmę dla ptaków, co uchroniło je od różnorakich dolegliwości po podaniu nieodpowiedniego pożywienia, choroby czy śmierci.Zajęcia skłoniły  do zdobywania wiedzy, a potem jej praktycznego zastosowania, co stanowiło  duży walor edukacyjny dla dzieci i młodzieży.
Budżet projektu: 1712,00
Dotacja: 3350,00
Edycja: I Edycja, II Edycja, III Edycja
Ścieżka: Sklep Zoologiczny „Wsioryba” w Koszalinie
 Realizacja projektu:  Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012 /2013