Tytuł projektu: Gąski, Gąski do Sportu
Realizowany przez: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Mielnie – Unieściu w świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  Beata Korczyńska
Odbiorcy projektu: Działania dotyczyły  mieszkańców wsi Gąski ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Opis działań: Celem projektu było pobudzenie mieszkańców do działań na rzecz swojego zdrowia i wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Było to możliwe poprzez cykl zajęć rekreacyjno-ruchowych połączonych z elementami muzykoterapii.
Rezultaty: Efektem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez urozmaicenie działań świetlicy wiejskiej oraz polepszenie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców. Ponadto zorganizowany został otwarty festyn sprawności, oraz zatrudniono w świetlicy dwie osoby, co pomogło w kontynuacji działań i promocji idei zdrowego trybu życia.
Budżet projektu: 3750,00
Dotacja: 5000,00
Edycja: V Edycja
Ścieżka: LOG – Fundacja Nauka dla Środowiska 
 Realizacja projektu:  2007 rok