Kierownik Placówki: mgr Beata Korczyńska , pedagog , socjoterapeuta

tel. kontaktowy: 515 100 051