KÓŁKO ROLKOWE

„ŚMIGAM ZDROWO, WYCZYNOWO”

 Za główne cele naszego przedsięwzięcia obraliśmy sobie:

  • promowanie inicjatyw sportowych ze szczególnym uwzględnieniem jazy na rolkachupowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego,
  •  aktywne uczestnictwo w życiu publicznym,

 Liczba uczestników: 12

 Regulamin koła:

1. Na zajęcia każdy przynosi swój sprzęt: rolki, ochraniacze, kask.

2. Zajęcia odbywają się w czasie odpowiedniej aury: bezdeszczowo i bezwietrznie, raz w tygodniu.

3. Czas trwania zajęć: 45 min

Opiekun grupy: mgr Beata Korczyńska