KÓŁKO KOSZYKARSKIE

 Grupa M/S

Kółko koszykarskie powstało w celu stworzenia dzieciom możliwości sportowej rywalizacji, pogłębiania umiejętności gry w koszykówkę oraz wzmocnień pozytywnych w oparciu o  podniesienie poczucia własnej wartości poszczególnych dzieci i kształtowaniu odpowiedzialności zespołowej.

Dzięki grze dzieci rozładowują emocje oraz uczą się  odpowiedzialności indywidualnej i grupowej.

Gra „21″ w której biorą udział dzieci, ma przede wszystkim na celu ukształtowanie następujących wartości i cech:umiejętności strategii koncentracji  respektowanie i poszanowania zasad ustalonych przez grupę – fair play.

Opiekunowie grupy:

Wychowawca: Beata Korczyńska

Instruktor : Grzegorz Nowak

Grupa młodsza:                                         Grupa starsza

wiek 11-15                                                  wiek 5-6 lat