KÓŁKO TEATRALNE „LABORATORIUM TEATRALNE”:

Kółko teatralne kształtuje umiejętność kształcenie wrażliwości uczniów. Uczy jak uzewnętrzniać swoje uczucia. Zostało ono stworzone by dzieci mogły doskonalić mimikę twarzy, ekspresję, operowanie ciałem a także wzbogacanie słownictwa oraz kształcenie umiejętności poprawnego władania językiem. Ponadto rozwija fantazję i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury(muzyki, tańca, pantomimy, teatru itp.)

FORMY TEATRALNE, KTÓRE REALIZUJEMY:

  • Teatr cieni
  • Teatr lalki
  • Drama
  • Pantomima

REGULAMIN KOŁA TEATRALNEGO:

1) Koło odbywa się w piątki od godziny 16:00 do 17:00

2) Na kółku ćwiczymy ruch ciałem, dykcję, umiejętność a także przygotowany repertuar

3) Wykorzystujemy okazje, by móc zaprezentować to, czego się nauczyliśmy (np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Boże Narodzenie itp)

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8

OPIEKUN: kierownik Beata Korczyńska