KÓŁKO GIMNASTYCZNE „BODY AND SOUL”:

Kółko gimnastyczne zostało stworzone by poprawić sprawność ruchową wychowanków oraz by móc aktywnie spędzać czas wolny.

CO ĆWICZYMY:

- Step aerobik

- Aerobic-dance – grupa ćwiczeń gimnastycznych, wykonywanych do muzyki,

- Low impact aerobik: ćwiczenia, w których bierze udział duża grupa mięśni i w których przynajmniej jedna noga ma cały czas kontakt z podłogą. Są to ćwiczenia o stosunkowo małej intensywności.

REGULAMIN KOŁA GIMNASTYCZNEGO:

1) Koło odbywa się w każdy wtorek w godzinach 16:00 – 17:00

2) Na zajęcia przynosimy strój sportowy, ręcznik i coś do picia.

3) Na zajęciach ćwiczymy sprawność ciała. Każdy jednak ćwiczy tyle ile może.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10

OPIEKUN:  wychowawca Magdalena Gryz, Beata Korczyńska