KLUB MALUCHA PROMYCZEK REALIZOWANY W LATACH 2014-2015.
Klub Malucha „Promyczek” to propozycja długoterminowych zajęć dla dzieci w wieku od 2 do 5 r.ż.
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 2 roku życia do 5 lat, mieszkających w Gąskach w rodzinach w większości wielodzietnych , gdzie rodzice korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu.
Klub Malucha i Rodzica będzie formą poszerzenia oferty Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” w Gąskach.
Klub Malucha i Rodzica wspomaga proces rozwoju i edukacji dzieci objętych opieką. Pełnić funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Klub Malucha i Rodzica realizuję następujące zadania:

1. Wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2. Buduję system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3. Kształtuję u dzieci odporność emocjonalną koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4. Rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5. Stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6. Troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7. Buduję dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8. Wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9. Kształtuję u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej )

Klub Malucha i Rodzica współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i opiece dzieci.
Objęcie dziecka zajęciami prowadzonymi przez animatora zabaw wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna .
Zajęcia w Klubie są bezpłatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>