Miesięczne archiwum: Maj 2017

Zajęcia z Cyberprzemocy

Celem tych zajęć było  :

  • Zapoznanie wychowanków  ze specyfiką cyberprzemocy.
  • Pokazanie możliwych konsekwencji cyberprzemocy dla jej sprawców i ofiar.
  • Pokazanie, że świadkowie cyberprzemocy powinni na nią reagować.
  • Prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.DSCN2006
  • DSCN2001DSCN1999DSCN1998DSCN1996DSCN1990DSCN1991DSCN2005DSCN2003DSCN2002DSCN2007

DSCN2008

Warsztaty o bezpieczeństwie

Realizacja w placówce w Gąskach od 15 do 17 maja- cyberprzemoc, od 18 do 19 maja- pierwsza pomoc.

W dniach od 15 od 17 maja w placówce w Gąskach będą realizowane zajęcia na temat cyberprzemocy dla 15 wychowanków świetlicy.

Celem tych zajęć będzie :

  • Zapoznanie wychowanków  ze specyfiką cyberprzemocy.
  • Pokazanie możliwych konsekwencji cyberprzemocy dla jej sprawców i ofiar.
  • Pokazanie, że świadkowie cyberprzemocy powinni na nią reagować.
  • Prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.

W dniach od 18 do 19 maja będą realizowane zajęcia na temat Pierwszej Pomocy. Na pierwszych zajęciach odwiedzi  nas ratownik  WOPR i poprowadzi ćwiczenia praktyczne  z pierwszej pomocy.

 Zajęcia pomogą   nabyć  przez  wychowanków elementarnych umiejętności ratowania ludzkiego zdrowia lub życia, zdobycie wiedzy o zapobieganiu wypadkom oraz poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy w przypadku pożaru, wypadku, doznanych oparzeń, zatruć, ran.

 Celem warsztatów będzie  oswojenie wychowanków z ideą pomagania oraz nabycie przez dzieci praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami.

Wychowankowie  będą mięli możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikiem medycznym, ale także wykonywania ćwiczeń z użyciem fantoma, defibrylatora AED, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zakładanie kołnierza ortopedycznego oraz wykorzystanie deski ortopedycznej do urazów.

Podsumowaniem spotkania – krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie dzieciom  tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Zapoznanie wychowanków z podstawowymi pojęciami związanymi z pierwszą pomocą, uświadomienie wychowankom  moralnego i prawnego obowiązku udzielenia pierwszej pomocy, przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, zagrożeń z tym związanych i sposobów ich unikania.

Zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych: apteczek pierwszej pomocy, bandaży, gazy, plastrów różnego typu , opatrunków samoprzylepnych, chusty trójkątnej , nożyczek.

Rozdanie wychowankom odblasków , kamizelek odblaskowych,  opasek -telefon do mamy i taty, opasek odblaskowych i chroniących od insektów.