Dzienne archiwum: Lipiec 7, 2015

„ZMIENIAJMY ŚWIAT OD SWOJEGO PODWÓRKA”

W okresie wakacyjnym w placówce będzie realizowany projekt ” Zmieniajmy świat od swojego podwórka”.
Projekt ten ma na celu uwrażliwianie wychowanków na konieczność dbania o „swoje miejsce na Ziemi” czyli placówkę , materiały dydaktyczne , zabawki , nasze środowisko wewnętrzne oraz miejsce na zewnątrz przy placówce.
Dzieci i młodzież wspólnie z wychowawcami będą zmieniali wystrój świetlicy, dekorowali pomieszczenia, segregowali zabawki, sprawdzali , które materiały nadają się do użytku, które nie, wykonywali prace plastyczne, profilaktyczne oraz zmieniali wygląd świetlicy wewnątrz oraz na zewnątrz.
Na zewnątrz świetlicy wykonana zostanie mała architektura zielona.
W okresie tym realizowany będzie też program „Bezpieczne wakacje”.

Harmonogram działań w wakacje:

-Realizacja programu wakacyjnego „Zmieniamy świat od swojego podwórka”
-Realizacja programu „Bezpieczne wakacje”
-Konkurs profilaktyczny „Wakacje z głową”
-Zajęcia z grupą młodszą -zabawy profilaktyczne o bezpieczeństwie
-Zajęcia z grupa starszą – teatrzyk dla najmłodszych-zasady ruchu drogowego
-Zajęcia z muzyką na wesoło: profilaktyczny rap- zajęcia muzyczne z hasłami profilaktycznymi
-Wykonanie dekoracji plastycznych w placówce
-Wyjazd na dwudniowy spływ kajakowy rzeką Uniestą z Sianowa do Osiek z nocnym biwakowaniem w namiotach

Realizacja projektu „Zmieniajmy świat od swojego podwórka”
Projekt z dofinansowania Działaj Lokalnie Nauka dla Środowiska
- tworzenie małej architektury zielonej przy placówce
-zagospodarowanie terenu zielonego
-warsztaty małego zielarza
- sadzenie ziół

Beata Korczyńska
Kierownik Placówki w Gąskach
11774376_988041124573383_2025851116_n