Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Realizacja Kampanii społecznej ” Pola Nadziei ” w Gąskach

Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy.
Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących.
W naszej Placówce w Gąskach w miesiącu kwietniu wychowankowie wraz z wychowawcami brali udział w warsztatach z zakresu „ABC pomocy chorym” . Dzieci dowiedziały się czym jest hospicjum, jakie fundację pomagają osobom chorym, jak my możemy pomóc osobom chorym w swoim środowisku lokalnym, został zrealizowany konkurs plastyczny „Niesiemy pomoc” w którym udział wzięło 14 wychowanków- wszyscy otrzymali nagrody w postaci słodkich podarunków i drobnej zabawki.
Kampania została zakończona kwestą na Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.Zbiórka pieniężna odbywała się na terenie Gąsek, uczestniczyli w niej wychowawcy z Placówki, rodzice oraz wychowankowie uczęszczający do świetlicy.
Takiego rodzaju akcje społeczne są nam wszystkim bardzo potrzebne, aby uwrażliwiać społeczność lokalną na sytuację i potrzeby, jakie mają osoby chore oraz przybliżać idee hospicyjną i wolontariat.
Życzę wszystkim wykorzystując słowa św. Maksymilian Kolbe , aby „Małe rzeczy z wielką czynić miłością”.
20150415_153726

20150412_114917

20150412_114941

20150412_121248

20150412_121420

20150412_121519

20150412_121523

20150412_121623

20150412_121655

20150412_121749

20150412_121758

20150412_121812

20150412_121814

20150412_122244

20150412_122248

20150413_152522

20150413_152537

20150413_152754

20150413_152804

20150413_153429

20150413_153450

20150413_153503

20150413_153506

20150413_153523

20150415_112139

20150415_112151

20150415_153656