Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

KAMPANIA ZASTOPUJ NARKOTYKOM I INNYM UZALEŻNIENIOM

Już drugi raz z rzędu nasza Placówka brała czynny udział w działaniach profilaktycznych wraz z Fundacją Jesus Christ Security oddział w Sianowie. Pod hasłem Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią i nielegalnym handlem narkotykami nasi wychowankowie wzięli udział w Kampanii organizowanej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Wraz z gimnazjami oraz szkołami średnimi z Koszalina przeszliśmy centrum Koszalina do Teatru, gdzie biorąc udział w spektaklach, dramach, debatach profilaktycznych, słuchając przestróg tych, którzy już wiele stracili przez kontakt z narkotykami, oraz rozwiązując krzyżówkę, zdobywaliśmy wiedzę na temat problematyki uzależnień i działań profilaktycznych w środowisku. Biorąc czynny udział w krzyżówce nasi wychowankowie zdobywali super nagrody. Oczywiście w Bałtyckim Teatrze odbyła się też prezentacja naszych świetlicowych prac profilaktycznych.
Oprócz tych działań w czerwcu organizowaliśmy w Placówce zajęcia i konkursy profilaktyczne wyjechaliśmy na spektakl profilaktyczny do I LO Dubois w Koszalinie.
Był to dla nas niezwykle owocny czas nabywania i poszerzanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień.
Beata Korczyńska
Kierownik Placówki
201406173268

201406173272

201406173275

201406173276

201406173288

201406173305

201406173308

201406173320201406173295

ZAJĘCIA Z EDUKACJI PLASTYCZNEJ-WARSZTATY PLASTELINOWE „PLASTUSIOWE MIASTECZKO”

Warsztaty plastelinowe „Plastusiowe miasteczko” w Placówce w Gąskach
W naszej świetlicy na początku czerwca odbyły się tygodniowe zajęcia z edukacji plastycznej- wszystkich mobilizowaliśmy do twórczego działania- wychowanków świetlicy, rodziców oraz dzieci z Klubu Malucha. Doskonałą metodą, aby urozmaicić tego typu zajęcia są wyjazdy, dlatego też odwiedziliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej w Koszalinie, gdzie odbyliśmy, krótką „podróż ze sztuką”. Zapoznaliśmy się z poszczególnymi blokami zajęciowymi, jakie działają w tego typu placówce, wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych, plastelinowych i technicznych. Pani Joanna Zduńska-Kierownik Placówki , wzięła udział w naszej Kampanii „Gmina Mielno czyta dzieciom” i umiliła nam czas pobytu u siebie czytając nam jeden z rozdziałów książki „Plastusiowy pamiętnik”. Następny wyjazd, jaki mieliśmy to odwiedziny w bibliotece mieleńskiej, czas u Pani Danuty – dyrektor biblioteki był niezwykle twórczy, tam odbyły się warsztaty plastelinowe w których udział wzięli zarówno wychowankowie jak i Pani Dyrektor GOPS Iwona Burdzińska oraz Pan Piotr Mazurek z Urzędu Gminy. Wspólnie wykonaliśmy piękną makiete- „Plastusiowego miasteczka”, którą możemy do dziś oglądać w bibliotece. Pan Piotr wziął udział w naszej Kampanii i odczytał dalszy fragment książki „Plastusiowy pamiętnik”, był też oczywiście wpis do naszej Księgi czytania. Wszystkim aktywnym uczestnikom warsztatów serdecznie dziękuję w imieniu swoim i wychowawców placówki.

Beata Korczyńska
Kierownik Placówki

IMGP2169IMGP2189IMGP2192IMGP2114IMGP2188IMGP2214IMGP0972IMGP1098IMGP1188