Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

Otwarcie Klubu Malucha i Rodzica „Promyczek” w Gąskach

Nasza Placówka w Gąskach od kwietnia poszerzyła swoje działania i otworzyła Klub Malucha i Rodzica „Promyczek”. Oficjalne otwarcie Klubu odbyło się 29 kwietnia br.
Wzięło w nim udział całe grono szacownych gości na czele z Panią Olgą Roszak – Pezała Wójt gminy Mielno, Panią Iwoną Burdzińską Dyrektor GOPS w Unieściu, Panią Danutą Maciejewską Dyrektor Biblioteki Mieleńskiej, nie zabrakło też naszego radnego z Gąsek Pana Wiesława Piątek oraz po części oficjalnej odwiedził nas też Sołtys Gąsek Pan Józef Fryczkowski wraz z żoną.
Byli też pracownicy GOPS w Unieściu i oczywiście Ci najważniejsi w tym dniu: rodzice i dzieci dla, których ta inicjatywa powstała.
Inicjatorem powstania Klubu były Pani Dyrektor GOPS w Unieściu Iwona Burdzińska wraz z Kierownikiem Placówki – Beatą Korczyńską.
Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości, odbyło się tradycyjne przecięcie wstęgi przez Panią Wójt, Dyrektor GOPS i Koordynatora Klubu. Dzieci otrzymały od przybyłych gości cukierki i upominki w postaci zestawu bajek.
Dzięki ofiarności sponsorów naszej Placówki- Cukierni Pielesiak oraz Barowi Familijnemu z Koszalina był oczywiście tort na rozpoczęcie, ciasta i wiele różnorodnych smakołyków.
Pani Wójt wraz z Panią Dyrektor GOPS wzięły udział w „Kampanii Gmina Mielno czyta dzieciom”, co już jest nieodłącznym elementem wszelkich ważnych imprez w Placówce. W tym dniu nasze Panie odczytały wiersz Stanisława Karaszewskiego ” Dla każdego coś zdrowego”, który był zakończeniem naszych Warsztatów ” Zdrowego odżywiania się” w Placówce „Promyk” oraz Klubie „Promyczek” w Gąskach. Po odczytaniu wiersza nasi podopieczni otrzymali jogurty, które jak widać na załączonych zdjęciach bardzo smakowały.
W trakcie spotkania rozstrzygnęliśmy też komisyjnie konkurs ” W zdrowym ciele, zdrowy duch” , który był realizowany w ramach Warsztatów „Zdrowego odżywiania się”. Zajęcia organizowane były przez okres 2 tygodni zarówno w Placówce jak i w Klubie w ramach wspólnego projektu z Klubem Sportowym Hen Gąski.
Na zakończenie Pani Wójt Olga Roszak – Pezała wręczyła nagrodę główną zwycięzcy naszego konkursu Piotrowi Dzwończyk. Oprócz zabawek w darowanym prezencie nie zabrakło oczywiście zdrowych produktów żywieniowych. Pozostali wyróżnieni konkursowicze otrzymali nagrody już podczas zajęć wychowawczych w Placówce w godzinach popołudniowych.
Nasz Klub „Promyczek” rozpoczął swoje zajęcia już od połowy kwietnia w otwarciu Klubu dzielnie wspierali nas rodzice przyszłych podopiecznych. To oni pomagali nam w malowaniu ścian, wieszaniu tablic, składaniu mebli, stołów krzesełek. Do pomocy podłączyli się też nasi wychowankowie Placówki, dlatego też wszystkim wspierającym, darczyńcom, bardzo gorąco dziękuję w imieniu swoimi i pracowników Klubu.
Celem działalności Klubu Malucha i Rodzica „Promyczek” w Gąskach jest wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci oraz zapewnie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Klub Malucha i Rodzica „Promyczek” działa w godzinach od 10.00 do 13.00 we wtorki , środy i piątki. Przeznaczony jest dla dzieci od 2 do 5 lat. Rodzice podczas zajęć w klubie są też bardzo milę widziani.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszego Klubu Malucha i Rodzica „Promyczek” w Gąskach.

Beata Korczyńska-Koordynator Klubu „Promyczek”

IMG_5115

IMG_5134

IMG_5153

IMG_5157

IMG_5164

IMG_5165

IMG_5175

IMG_5190

IMG_5237

UWAGA!!!! OFICJALNE OTWARCIE KLUBU MALUCHA I RODZICA „PROMYCZEK”

OFICJALNE OTWARCIE KLUBU MALUCHA I RODZICA PROMYCZEK W GĄSKACH

29 kwietnia o godzinie 11.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Klubu Malucha i Rodzica Promyczek w Gąskach.
Podczas otwarcia będziemy gościć w Placówce Panią Wójt Olgę Roszak -Pezała ,Panią Dyrektor GOPS Iwonę Burdzińską oraz Panią Dyrektor Biblioteki Mieleńskiej Danutę Maciejewską.
Serdecznie zapraszamy rodziców, dzieci oraz wszystkich zainteresowanych.

Beata Korczyńska-Koordynator Klubu