Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Wystawa naszych prac konkursowych w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego- świetlicy socjoterapeutycznej Promyk w Gąskach w ramach Kampanii „Zastopuj Narkotykom- naga prawda o maryśce i innych używkach” oraz przy udziale Szkoły Podstawowej w Mielnie został zrealizowany  konkurs profilaktyczny  ”Zastopuj narkotykom” .

Jego finał miał miejsce w Bałtyckim  Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, gdzie wszystkie prace konkursowe zostały wyeksponowane  25 czerwca- w Światowy Dzień Walki Narkomanii,  podczas trwającego tam Happeningu z tej okazji. Tam też wybrani pracownicy teatru komisyjnie ocenili i wyłonili zwycięzców : I miejsce zdobyła Aleksandra Łaszcz ze Szkoły Podstawowej w Mielnie, II miejsce Magda Kowalewska z  Placówki Wsparcia Dziennego w Gąskach, III miejsce Anna Maciejczyk ze Szkoły Podstawowej w Mielnie oraz wyróżnienie dla najmłodszej uczestniczki konkursu Oliwi Snoch z Placówki Wsparcia Dziennego w Gąskach.

Sponsorem nagród była Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Gąskach.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

 

Warsztaty profilaktyczne w Placówce w Gąskach

Warsztaty profilaktyczne w Placówce w Gąskach

Zastopuj Narkotykom- naga prawda o maryśce i innych używkach

Czerwiec w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Gąskach upłynął pod hasłem „Zastopuj narkotykom”. W  ramach zajęć odbyły się dwutygodniowe warsztaty profilaktyczne prowadzone metodą angażującą dzieci i  młodzież do czynnego udziału w zajęciach.

Cykl zajęć miał  sprowokować wychowanków do refleksji nad przyczynami sięgania po środki psychoaktywne; przedstawienie konsekwencji (w tym zmian psychicznych, fizycznych, zdrowotnych i  estetycznych) ich zażywania oraz zapoznanie z systemem pomocy osobie zażywającej narkotyki. Wychowankowie  poznali  prawdę o narkotykach, dopalaczach i innych odurzających środkach. Mity zostały na ten temat obalone.

Młodzież  dowiedziała się także jak odmawiać wzięcia narkotyku, jak umiejętnie przeciwstawić się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia i gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

Celem warsztatów było zaangażowanie dzieci i młodzież do działań profilaktycznych oraz edukacja  w zakresie konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań związanych z zażywaniem środków uzależniających.

Finałem warsztatów był wyjazd do Koszalina- 25 czerwca w Światowy Dzień Walki Narkomanii reprezentantów świetlicy wraz z wychowawcami na Kampanię Profilaktyczną Zastopuj Narkotykom organizowaną przez Fundację Jesus Christ Security pod patronatem Urzędu Miasta w Koszalinie. My jako reprezentanci Placówki Wsparcia Dziennego w Gąskach w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym prezentowaliśmy nasze prace konkursowe „Zastopuj Narkotykom” – do konkursu na zaproszenie Biblioteki w Mielnie wraz z nami  dołączyła też Szkoła Podstawowa w Mielnie.

Wychowankowie wzięli udział w marszu profilaktycznym ulicami miasta Koszalina do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, tam obejrzeliśmy program artystyczny: koncert Alen and Poison, prezentacje przedstawień gimnazjum nr 11 oraz nr 6, film ” Przypadek” zrealizowany przez Zdezorientowana Grupę Filmową, historie z życia skazanego Zakładu Karnego Stare Borne, wspólne rozwiązywanie krzyżówki połączone z atrakcyjnymi nagrodami, tok show prowadzony przez Dr. Katarzynę Błachut-Cholewę, w dyskusji brali udział przedstawiciele wybranych instytucji: Polskiego towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Dyrektor MOAS Koszalin, Dyrektor Teen Challenge Chrześcijańskiego Ośrodka dla Uzależnionych w Broczynie, reżyser ZGF, Dyrektor wioski SOS.

Happening w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym mimo, że trwał 5 godzin dla wszystkich uczestników był imprezom bardzo atrakcyjną i pouczającą a nasi wychowankowie na pewno z wielką chęcią wezmą w nim udział w przyszłym roku.