Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

Rodzinnie i sportowo w Placówkach Wsparcia Dziennego

W dniach 26 maja – 01 czerwca 2013 r. w Placówkach Wsparcia Dziennego, działających w strukturach GOPS w Mielnie-Unieściu, przeprowadzono cykl imprez sportowych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży.
26 maja w świetlicach w Mielnie, Unieściu i Gąskach zgromadziły się licznie rodziny wychowanków naszych placówek. Wspólny czas spędziliśmy biorąc udział w konkursach, grach i zabawach dla całej rodziny. Podczas spotkań nie zabrakło wierszy i piosenek dla mam i ojców. Na zakończenie był słodki poczęstunek.
Natomiast 28 maja na boisku sportowym Orlik w Gąskach drużyny reprezentujące poszczególne placówki rozegrały Międzyświetlicowy Turniej Sportowy. Patronem imprezy była Wójt Gminy Mielno- Pani Olga Roszak-Pezała, która osobiście wręczyła drużynom puchary. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni, ponieważ prócz nagród rzeczowych wywalczyli ex aequo 1 miejsca dla swoich placówek.
Po części sportowej na terenie placówki w Gąskach odbył się wspólny piknik  zakończony ogniskiem z kiełbaskami. Goście z Mielna i Unieścia odjechali kolorową kolejką w znakomitym nastroju.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Europejskiego Tygodnia Sportu, która dla wychowanków placówek oraz ich rodzin jest nie tylko okazją do sportowej rywalizacji ale również bliższego poznania i wspólnego celebrowania Dnia Dziecka oraz Dnia Matki i Dnia Ojca.