Miesięczne archiwum: Marzec 2013

Artystyczne ferie zimowe w Świetlicy „Promyk” w Gąskach „Podróż ze sztuką w zimowe dni”

Jak co roku w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” w Gąskach przygotowane zostały dla wychowanków różnorodne atrakcje. W tym roku w świetlicy  zorganizowano Warsztaty Artystyczne – „Podróż ze sztuką w zimowe dni” dla podopiecznych Placówki oraz wszystkich chętnych dzieci z gminy Mielno zmieniono organizację pracy i codziennie od godziny 9.00 do 13.00 dzieci mogły spędzać czas na wspólnych zajęciach artystycznych, sportowych, plastycznych oraz komputerowych.  Miłośnicy układania puzzli, gry w warcaby, ping ponga, wzięli udział w turniejach, które wszystkim dostarczyły wielu emocji i oczywiście nagród dla zwycięzców. W czasie ferii kształtowaliśmy właściwe postawy w zakresie bezpiecznego uczestnictwa podczas ferii zimowych. Odwiedzili nas nasi policjanci z Posterunku Policji w Mielnie. Zajęcia rozpoczęły się od miłego powitania i rozdania przez policjantów dzieciom lizaków.  Wychowankowie przez ten czas zapoznali się w szczególności z tematem  bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w porze zimowej, przypomnieli także dzieciom  o zachowaniu zgodnym z prawem, była też zabawa poglądowa z kajdankami, pałką, pokaz wewnątrz radiowozu .  Wykształciliśmy u dzieci świadomą umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem. Ponadto w  II tygodniu ferii byliśmy gośćmi w Galerii p. Zbigniewa Murzyna oraz Galerii „Na piętrze” p. Jadwigi Kabacińskiej-Słowik.

W czasie zwiedzania Galerii p. Zbigniewa Murzyna , specjalnie dla nas  zagrał nam p. Waldemar Sommer genialny wiolonczelista, który koncertował po całym świecie , ojciec i menadżer Wiktora Sommera- 8 letniego geniusza fortepianu. My ze swojej strony pochwaliliśmy się też umiejętnością gry na fortepianie, dzięki naszemu wychowankowi Mikołajowi Nawrockiemu, który zagrał dla Szanownych Artystów kilka drobnych utworów fortepianowych. Poprzez te spotkania poznaliśmy tajniki wiedzy artystycznej. Po takich przeżyciach odwiedziliśmy też  Restauracje Orient Ekspress, aby się posilić.

Etapem końcowym naszej  podróży artystycznej były  przeprowadzone przez artystę Zbigniewa Murzyna warsztaty artystyczne już w Placówce wychowanków oraz prezentacja wykonanych przez uczestników zajęć prac artystycznych . Korzystając z okazji nasz gość wziął udział w naszej kampanii „Gmina Mielno czyta dzieciom” i przeczytał nam piękna bajkę o motylu. A na zakończenie warsztatów otrzymaliśmy na pamiątkę dla Placówki wykonany własnoręcznie przez artystę szkic martwej natury wraz z autografem. Ostatni dzień ferii zakończyliśmy  piknikiem na kocach: ze słodyczami, chipsami i innymi przekąskami. Piknik   połączony był   z rozdaniem dyplomów  i nagród uczestnictwa w warsztatach artystycznych oraz  dyplomów  Mistrza ping- ponga.

W imieniu dzieci oraz swoim bardzo serdecznie dziękuję p. Jadwidze Kabacińskiej-Słowik za umożliwienie zwiedzania „Galerii Na piętrze” oraz p. Zbigniewowi Murzynowi za ciepłe przyjęcie nas w swojej Galerii, zaprezentowanie swoich prac oraz przede wszystkim poprowadzenie warsztatów w naszej Placówce. Dziękujemy też bardzo p. Krystianowi Gaszyńskiemu za posiłek u siebie w Restauracji  Orient Ekspress.

W imieniu wychowanków oraz wychowawców z Placówki  dziękuję p. Katarzynie Karasiewicz za przewóz dzieci i ich opiekunów do Galerii w Koszalinie.

Zagospodarowaliśmy w pełni czas wolny dzieciom i myślę, że udowodniliśmy, iż ferie w naszej  świetlicy , mimo braku śniegu  nudne na pewno  nie były !

Mam nadzieję, że te ferie będą wywoływać miłe wspomnienia i serdecznie zapraszam wszystkie dzieci w następnym roku do Placówki. Teraz nie zdradzę w jaką  wybierzemy się następną  feriową podróż….

Kolaż